Spring naar hoofd-inhoud

Werkzaamheden Singel

Maandag 5 maart  is aannemingsbedrijf Geldof B.V. gestart met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de Singel. De fundering van de rijbaan wordt verbeterd, waarna de bestaande klinkers terug aangebracht worden. De tegels en de trottoirbanden worden vernieuwd. Omdat de Singel een vrij lange straat is, wordt de eerste fase gemaakt vanaf de Havenstraat tot aan de IC van der Lindenstraat. Tijdens de afwerking van deze fase zal er gestart worden met de tweede fase. Deze loopt vanaf de IC van der Lindenstraat tot en met de Noordstraat. Afhankelijk van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden duren de totale werkzaamheden tot 29 juni.

Contact
Voor vragen over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemingsbedrijf Geldof, de heer B. Geldof (tel. 06-20010761). Contactpersoon namens de gemeente is de heer A. Vink van ons team Techniek (14-0115).