Spring naar hoofd-inhoud

Tips van de wijkagent

DrugsOverlastLijn (DOL) 0800-0225085
Bij drugsoverlast kan je dit 24 uur anoniem melden op dit telefoonnummer. Het komt helaas wel vaker voor dat bij een "kwekerij" brand uitbreekt of dat er wateroverlast is. Bij zulke sitiaties is het beter om direct 112 te bellen, zodat grotere schade kan worden voorkomen.

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1970 maakt Biervliet deel uit van de Gemeente Terneuzen, waarmee de eerder vermelde Stadsrechten ook zijn meeverhuist. Een deel van de voormalige gemeente Biervliet is in 1970 ingedeeld bij de toemalige Gemeente Oostburg, sinds de laatste gemeentelijke herindeling in 2002 Gemeente Sluis.

Biervliet is 47 hectaren groot.

Bevolkingsopbouw

  • binnen de Gemeente Terneuzen telt Bierviet 1.550 inwoners, 1225 in de kern zelf en 325 in het buitengebied
    (voor meer informatie zie https://terneuzen.incijfers.nl/dashboard/ )
  • binnen de Gemeente Sluis telt Bierviet (buitengebied) ca. 200 inwoners