Spring naar hoofd-inhoud

Rijksmonumenten

OBJECT LOCATIE OORSPRONKELIJKE FUNCTIE BOUWJAAR
Breed pand met gestucte rechte gevel Burgemeester Maarleveldstraat 5 Woonhuis onb
Breed pand met gestucte rechte gevel Burgemeester Maarleveldstraat 7 Woonhuis onb
Consistorie Molenstraat 5 Religieus 1905
Coupure Eiersgatweg bij 2 Waterkering en -doorlaat 1845
De Harmonie Molenstraat bij 9 Industrie- en poldermolen 1842
Fors pand met rechte gevel Markt 5 Woonhuis onb
Gepleisterd verdiepingloos dwarspand Kerkstraat 11 Woonhuis onb
Nederlands Hervormde Kerk Kerkstraat 6 Kerk en kerkonderdeel 1659
Onderkelderd pand met 12-ruits en 16-ruits schuifvensters Markt 3 Woonhuis onb
Pand met rechte lijstgevel Markt 13 Woonhuis onb
Raadhuis Hoogstraat 2 Overheidsgebouw 19e eeuw

Gemeentelijke monumenten

OBJECT LOCATIE BOUWJAAR
Coupure Groenestraat bij Paviljoenweg onb
Voormalig Gemeentehuis Markt 10 en 10a onb
Woonhuis Markt 15 onb
Woonhuis Molenstraat 7 Midden 19e eeuw

Korenmolen "de Harmonie"

De Harmonie is een ronde stenen beltmolen. De molen werd oorspronkelijk als stellingmolen gebouwd in 1842 en was ingericht als oliemolen. In 1882 werd de molen een meter verhoogd en ingericht als korenmolen. Drie jaar later werd de molen verder verbouwd en veranderd in een beltmolen. De molen is in 1985 en 1986 grondig gerestaureerd.

De molen is ingericht met één koppel maalstenen en een mengketel. De roeden zijn circa 22,50 meter lang en zijn voorzien van het fokwieksysteem met remkleppen en zeilen. Thans is de particuliere molen niet meer professioneel in bedrijf..

De naam "De Harmonie" hangt samen met de in 1841, dus vrijwel tegelijk met de molen, opgerichte Biervlietse muziekvereniging.

De molen is opgenomen in de Nederlandse Molendatabase. Klik >>>hier<<< voor meer informatie.

Gebrandschilderde ramen

In de Nederlands Hervormde kerk (Kerkstraat 6) bevinden zich in de oostgevel drie unieke gebrandschilderde ramen die onlangs gerestaureerd zijn. De ramen zijn ontworpen en gemaakt door de Middelburgse glazenier Cornelis van Barlaer. De drie ramen hebben ieder een naam gekregen, vanwege de voorstellingen die zich hierop bevinden.

  • Het (linkse) Zeelandiaraam is het raam dat werd geschonken door de Staten van Zeeland en waarop zich het wapen van Zeeland bevind.
  • Op het (middelste) Oranjeraam staat o.a. een afbeelding van het wapen van prins en stadhouder Willem II.
  • Het derde raam is het Biervlietraam. In dit raam staat de beeltenis van de bekende Biervlietenaar Willem Beukelsz., uitvinder van het haringkaken. Het stadswapen van Biervliet, de wapens van belangrijke Biervlietenaren uit die tijd en het wapen van de bouwer van de kerk staan er op afgebeeld.

In augustus 2003 zijn de restauratiewerkzaamheden aan de Nederlands Hervormde Kerk te Biervliet afgerond. De in 1659 gebouwde kerk was aan een opknapbeurt toe, omdat de knaagkever de houten spanten behoorlijk had aangetast. Tijdens de restauratie is een grafkelder gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het graf van Magiel de la Palma, die burgemeester van Biervliet is geweest in de tijd dat de kerk is gebouwd.

Rooms Katholieke Kerk

De Rooms-Katholieke kerk (Noordstraat 46) van de parochie H. Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen, sinds een paar jaar de Emanuelparochie, werd ingewijd in 1858. De kerk stond toen nog buiten de bebouwde kom. Het gebouw werd uitgebreid in 1920 en in 1965 heringericht. Naast de kerk kwam in 1878 een pastorie (Noordstraat 44). De parochie van Biervliet was heropgericht in 1855, nadat in de middeleeuwen Biervliet reeds twee parochies met bijhorende kerken had gekend, vóór het verval van het stadje.

Wat zeker een bezoek waard is, is het onlangs opgeknapte kerkhof achter de R-K Kerk. Dit kerkhof is niet meer ingebruik. Door vrijwilligers zijn in 2008 de grafzerken en monumentjes opgeknapt en worden sindsdien onderhouden.

De RK Kerk is één van de negen rooms-katholieke kerken in het westen van Zeeuws-Vlaanderen die intussen gesloten zijn. In Biervliet worden nu vieringen gehouden in de PKN Kerk. Dat gebeurt om de week op de zaterdagavonden die vooraf gaan aan de zondagmorgens wanneer de protestanten hun dienst houden.

(Oude) Zeesluis

Tussen de de Pastorie (Noordstraat 44) en de R-K Kerk Noordstaat (46) bevindt zich een oude zeesluis. Op de juiste plaats is een overzichtsbord aangebracht, nadat deze in ???? is gerestaureerd.

Voormalige Gemeentehuizen

In 1806 werd het huidige dorpshuis De Oude Raedthuys als stadhuis opgetrokken. Kenmerkend is de haring op het torentje, waarin tot 1935 een alarmklok hing. Tot dat jaar was het gebouw in gebruik als gemeentehuis, daarna als café en na 1994 als dorpshuis. De pui is afkomstig van het vorige stadhuis uit 1774. De laatste restauratie is in 2018 afgerond.

In 1954 werd het gemeentehuis op de Markt officieel in gebruik genomen. Het vorige gebouw (in de Kerkstraat) was in maart 1945, door onvoorzichtigheid van Engelse militairen, in vlammen opgegaan. Het nieuwe stadhuis is een ontwerp van het architectenbureau Rothuizen-Van ’t Hooft. In de voorgevel bevinden zich drie gedenkstenen van de Veerse kunstenaar Philip ten Klooster. In het trapportaal is een gezandstraald raam ter herinnering aan de bevrijding van 1944. Het gebouw deed dienst tot 1 april 1970 en sindsdien heeft het dienst gedaan als postkantoor / politiekantoor, bedrijfspand en thans is het in particulier bezit.

Trefpunt

In het gebouw naast de PKN Kerk, het Trefpunt, bevindt zich een maquette van de Biervlietse bebouwde kom, in schaal 1:300. De bodemplaat is 4 × 3 m. Interactief zijn de middeleeuwse omwalling, het 17e-eeuwse fort en de woningen van de middenstanders omstreeks 1940. De maquette is in het jaar 2000 vervaardigd door 24 vrijwilligers van de Stichting Behoud Monumenten Biervliet.

In de maquettezaal bevinden zich acht verlichte vitrines met daarin afbeeldingen van gebrandschilderde ramen, vervaardigd door 17e-eeuwse Middelburgse glazenier Cornelis van Barlaer. Het betreft weergaven van de drie glazen in de hervormde kerk van Biervliet, twee uit de Oostkerk van Middelburg, een van IJzendijke, een van Schoondijke en Burgh.

Bevrijdingsmonument Paulinapolder

Begin september 1944 was de Antwerpse haven vrijwel onbeschadigd in geallieerde handen gevallen. Het was nu zaak de Westerschelde met aangrenzend gebied te veroveren.

Dit gebeurde in de Slag om de Schelde. Nadat een Poolse divisie oostelijk Zeeuws-Vlaanderen had veroverd, begonnen de Canadezen in de nacht van 8 op 9 oktober aan de verovering van West-Zeeuws-Vlaanderen.

In de vroege morgen van 8 oktober werden aan de westkant van de Braakman twee bruggenhoofden geslagen. Nabij deze locatie werd op 28 oktober 1978 in de Paulinapolder een oorlogsmonument van de plaatselijke kunstenaar Ernest Joachim onthuld om de Canadese bevrijders te eren.

Herdenkingsplaquette

In 2004 werd een bronzen plaquette onthuld met de namen van de oorlogsslachtoffers uit Biervliet. De bronzen plaquette is ontworpen door kunstenaar Ernst Joachim. De plaquette hangt tegen de zijgevel van de Korenbeurs, op de hoek van de Markt en de Burgemeester Maarleveldstraat. Hierop zijn de namen vermeld van de 42 slachtoffers van het oorlogsgeweld in 1940 en 1944.

Jaarlijks op 4 mei wordt aansluitend na de Dodenherdenking aan het monument aan de Paulinahaven wordt ook hier een korte ceremonie gehouden en een moment van stilte in acht genomen.

Onder de plaquette is een overzichtstekening op lessenaar geplaatst met daarop de bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen vanaf de Paulinahaven.