Spring naar hoofd-inhoud

Afvalcontainer

Zet uw container tussen 20.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens op de aangegeven plaats. Haal de containerzo snel mogelijk na lediging van de straat, of anders uiterlijk voor 23:59 uur op de dag van ledigen. Dan is de kans op overlast het minst. De volle container mag maximaal 70 kilo wegen. Alleen geregistreerde containers met sticker worden geleegd. Ontbreekt de sticker op uw container, dan kunt u >>>hier<<< een gratis nieuwe sticker aanvragen.

Gedurende de pilot omgekeerd inzamelen is er in de kern Biervliet geen verzamelcontainer voor plastic verpakkingsafval aanwezig. De bewoners in het buitengebied kunnen het plastic verpakkingsafval brengen naar de verzamelcontainer in het buurtschap Driewegen.

Afvalapp

Naast een papieren afvalkalender is er ook een afvalapp. De app is te downloaden in de App Store en de Play Store onder de naam ‘Afval Terneuzen’. Als u de app downloadt op tablet of smartphone, heeft u altijd een gepersonaliseerde afvalkalender bij de hand. De ophaalmomenten in de kalender gelden voor uw specifieke situatie. Bovendien ontvangt u een melding wanneer de ophaaldag nadert. Ook ontvangt u bericht wanneer er wijzigingen zijn in de ophaaldata.
U kunt ook een gepersonaliseerde afvalkalender oproepen door uw postcode en huisnummer in te vullen op www.deafvalapp.nl.

Klik >>>hier<<< voor de resultaten proef omgekeerd inzamelen

Milieustraat Terneuzen / Oostburg

Bij de Milieustraat kan al het overige afval gescheiden worden ingeleverd.
Te denken valt aan:

 • apparatuur (wit- en bruingoed)
 • asbest, als dit voorafgaand aan het verwijderen van het asbest, (digitaal) schriftelijk is gemeld bij de gemeente Terneuzen (zie product "Slopen")  
 • bouw- en sloopafval in kleine hoeveelheden
 • destructie- of dierlijkafval (kadavers)
 • vlak glas
 • grofvuil
 • grond mits schoon (max. 1 m3 per dag)
 • metalen
 • puin mits niet verontreinigd
 • Snoeiafval
 • etc.

De Milieustraat is gelegen aan de Koegorsstraat 36, 4538 PK Terneuzen (ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, ingang via de N62 zijde Terneuzen), tel 0115- 47 14 17.

De Milieustraat in de Gemeente Sluis is gelegen aan de Transportweg 17 te Oostburg, en te bereiken onder telefoonnummer  (0117) 451 023

De openingstijden zijn:

 • maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.30 en van 13.00 - 17.00 uur
 • zaterdag van 9.00 – 15.00 uur.

Voor meer informatie kunt u bellen naar de Zeeuwse Reinigingsdienst, op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur, tel. 0900 – 443 33 33 (lokaal tarief) of kijk op de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Voorwaarden

Hoeveelheid
U kunt maximaal 2 m3 per dag afgeven, met uitzondering van grond.
Voor grond geldt een maximum van 1 m3 per dag.

Kosten

Het aanbieden is meestal gratis, voor bouw- en sloopafval en voor puin gelden er tarieven, kijk op www.zrd.nl