Spring naar hoofd-inhoud

Leden gezocht

Reglementair bestaat de Dorpsraad uit maximaal 9 leden. Daaruit wordt een dagelijks bestuur gekozen. Tijdens de jaarvergadering op 20 maart j.l. is afscheid genomen van Johan de Reu en George Kuijpers, waardoor de Dorpsraad nog uit 5 leden bestaat.

Daarom is de Dorpsraad dringend op zoek naar enkele mensen die zitting willen nemen in de Dorpsraad Biervliet, zonder dat dit per definitie een functie in het dagelijks bestuur moet zijn.

Vooral mensen met duidelijke meningen of ideeƫn voor Biervliet, Driewegen en omstreken moedigen we aan om contact op te nemen. Op dit moment zijn er geen bewoners uit Driewegen of het buitengebied lid van de Dorpsraad. Graag zouden we hen ook als vertegenwoordiger binnen het bestuur verwelkomen.

Affiniteit met sociale media is gewenst, maar niet noodzakelijk.

De bestuursfuncties en de leden van het dagelijks bestuur worden de eerst volgende Dorpsraadvergadering overeengekomen. Zoals het er nu naar uitziet komt het bestuur van de Dorpsraad 1x per 2 maanden bijeen (zie Dorspraad / Kalender). Hier zijn de wijkbestuurder (voor Biervliet Burgemeester Lonink), de wijkcoƶrdinator (Dhr. Cees Wissel) en de wijkagent (Dhr. Pieter Brasser) bij aanwezig.

Lidmaatschap van de Dorpsraad biedt u naast de mogelijkheid om rechtstreekse contacten te leggen en te onderhouden met de Gemeente Terneuzen en de Politie, ook om in overleg te treden met andere Dorpsraden, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Landschapsbeheer enz.

Vele oud-leden van de Dorpsraad kunnen u desgevraagd duidelijk maken dat lidmaatschap van een dorpsraad ook persoonlijke verrijking van uw kennis zijn en inzicht zal geven!

Interesse om enkele jaren mee te draaien? Neem dan even vrijblijvend contact op met vice voorzitter Maikel Harte (maikelh@zeelandnet.nl) of secretaris Mattie Verherbrugge (mattieverherbrugge@gmail.com), of spreek 1 van de (andere) leden van de Dorpsraad aan.

Postadres

Geuzenstraat 20
4521 CC  Biervliet

Samenstelling (per 20-03-2018)

Voorzitter

  •  

Secretaris

Penningmeester

Vice voorzitter

Overige leden