Spring naar hoofd-inhoud

Leden gezocht

Reglementair bestaat de Dorpsraad uit maximaal 9 leden. Daaruit wordt een dagelijks bestuur gekozen. De Dorpsraad bestaat nog uit 4 leden. Daarom is de Dorpsraad dringend op zoek naar enkele mensen die zitting willen nemen in de Dorpsraad Biervliet, zonder dat dit per definitie een functie in het dagelijks bestuur moet zijn.

Vooral mensen met duidelijke meningen of ideeƫn voor Biervliet, Driewegen en omstreken moedigen we aan om contact op te nemen.

Affiniteit met sociale media is gewenst, maar niet noodzakelijk.

De bestuursfuncties en de leden van het dagelijks bestuur worden de eerst volgende Dorpsraadvergadering overeengekomen. Zoals het er nu naar uitziet komt het bestuur van de Dorpsraad 1x per 2 maanden bijeen (zie Dorspraad / Kalender). Hier zijn de wijkbestuurder (voor Biervliet Wethouder Frank van Hulle), de wijkcoƶrdinator (Mw. Elsbeth Verhelst) en de wijkagent (Dhr. Pieter Brasser) bij aanwezig.

Lidmaatschap van de Dorpsraad biedt u naast de mogelijkheid om rechtstreekse contacten te leggen en te onderhouden met de Gemeente Terneuzen en de Politie, ook om in overleg te treden met andere Dorpsraden, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Landschapsbeheer enz.

Vele oud-leden van de Dorpsraad kunnen u desgevraagd duidelijk maken dat lidmaatschap van een dorpsraad ook persoonlijke verrijking van uw kennis zijn en inzicht zal geven!

Interesse om enkele jaren mee te draaien? Neem dan even vrijblijvend contact op met voorzitter Mattie Verherbrugge (voorzitter_dorpsraadbiervliet@outlook.com) of spreek 1 van de (andere) leden van de Dorpsraad aan.

Postadres

Geuzenstraat 20
4521 CC  Biervliet

Huidige samenstelling

Voorzitter

  • Mattie Verherbrugge

Vice-voorzitter

  • Alexander de Putter

Secretaris

Penningmeester

  • Truus Lijbaert

Overige leden

  • Maaike Boerjan