Spring naar hoofd-inhoud

Jaarlijkse collecte Ons Dorpsblad

In de periode van 8 februari tot 22 februari 2020 komen we bij u aan de deur met de vraag om Ons Dorpsblad financieel te steunen. Al 291 uitgaves van Ons Dorpsblad zijn de afgelopen jaren bij u in de bus gevallen, en we hopen nog heel wat nummers voor u te kunnen maken.

Om u allemaal een mooi en informatief dorpsblad te kunnen blijven presenteren willen wij ook dit jaar weer vragen om uw financiele steun !!!!!

Christiane, Christine, Christinanne, Thérèse, Bernadette en Jeanette

Let op het speciale logo op de collectebus!

Nieuwe Rubrieken

De redactie van Ons Dorpsblad heeft 2 nieuwe rubrieken geintroduceerd: "Mijn gedacht" en "De limerick"

"Mijn gedacht" geeft antwoord op de vraag wat de Biervlietenaren zoals bezig houdt.

Wanneer u een verhaal graag wilt delen met de lezers kan dit. De voorwaarden zijn:

 • Maximaal 1 A-4
 • Gaat over Biervliet / Driewegen / buitengebied
 • Positieve insteek is het uitgangspunt
 • Redactie bepaalt of er geplaatst wordt

 

Wat is een Limerick?

 • Een kort gedicht van exact 5 regels met een vast rijmschema aabba
 • De 1e, 2e en 5e de regel ziijn langer, de 3e en 4e kort
 • Een limerick is humoristichs bedoeld met de uitsmijter in de laatste regel
 • In de eerste regel van een limerick wordt meestal een mens of dier geïntroduceerd in combinatie met een plaatsnaam

Wij zouden het leuk vinden dat onze lezers ook een limerick bedenken!

Voorwaarden:

 • De limerick gaat over iets lokaals, een gebeurtenis in/rond Biervliet
 • Mag zeker gewaagd zijn, maar niet beledegend naar personen of grof
 • De redactie bepaalt of een limerick geplaatst wordt

 

De redactie hoopt op een positeve respons?

Algemeen

"Ons Dorpsblad"" verschijnt 6x per jaar huis-aan-huis in Biervliet en Driewegen, en in de omliggende polders.

Inleverdatum copy 2020: 10 april, 12 juni, 7 augustus, 2 oktober en 27 november 2020, 22 januari 2021.

Copy kunt u persoonlijk inleveren bij één van onderstaande redactieleden, of per mail naar onsdorpsblad@zeelandnet.nl. Tekst graag in "Word" aanleveren.

De redactie behoud zich het recht voor indien nodig ingezonden stukken in te korten. Anonieme brieven worden terzijde gelegd. Plaatsing van een ingezonden stuk betekent niet dat de inhoud ervan door de redactie wordt onderschreven.

Schema 2019/2020

DORPSBLAD NR: COPYDATUM BEZORGDATUM
1:    
2: 292 10-04-2020 week 17/18
3: 293 12-06-2020 week 26/27
4: 294 07-08-2020 week 34/35
5: 295 02-10-2020 week 43/43
6: 296 29-11-2019 week 50/51
1-2021 22-01-2021 week 6/7

Redactie

Voorzitter / Secretariaat:
Christiane de Badts
E onsdorpsblad@zeelandnet.nl

Penningmeester / Commerciele activiteiten:
Bernadette Buijck
E onsdorpsbladadministratie@kpnmail.nl

 

Overige redactieleden:

Bezorging buiten Biervliet

Wilt u graag "Ons Dorpsblad" ontvangen, maar woont u niet in Biervliet-Driewegen-Polders?
Door overmaking van € 25,00 per jaar naar Rabobank Zeeuws-Vlaanderen IBAN NL14 RABO 0308 1500 82 t.n.v. Ons Dorpsblad krijgt u "Ons Dorpsblad" 6x per jaar toegestuurd. Wel graag duidelijk uw naam en adres doorgeven.