Spring naar hoofd-inhoud

Jaarlijkse collecte Ons Dorpsblad

Om u allemaal een mooi en informatief dorpsblad te kunnen blijven presenteren willen wij ook dit jaar weer vragen om uw financiele steun !!!!!

In de periode van 12 februari tot 4 maart 2023 komen we bij u aan de deur met de vraag om Ons Dorpsblad financieel te steunen. Al 300 uitgaves van Ons Dorpsblad zijn de afgelopen jaren bij u in de bus gevallen, en we hopen nog heel wat nummers voor u te kunnen maken.

U kunt uw bijdrage ook via de bank overmalen, of een enveloppe afgeben bij één van de redactieleden. Of scan de QR-code!

Christiane, Christine, Christinanne, Bernadette en Jeanette.

Let op het speciale logo op de collectebus!

Algemeen

"Ons Dorpsblad"" verschijnt normaliter 6x per jaar huis-aan-huis in Biervliet en Driewegen, en in de omliggende polders.

Volgende inleverdatum copy : 27 januari 2023

Copy kunt u persoonlijk inleveren bij één van onderstaande redactieleden, of per mail naar onsdorpsblad@zeelandnet.nl. Tekst graag in "Word" aanleveren.

De redactie behoud zich het recht voor indien nodig ingezonden stukken in te korten. Anonieme brieven worden terzijde gelegd. Plaatsing van een ingezonden stuk betekent niet dat de inhoud ervan door de redactie wordt onderschreven.

Schema 2022/2023

DORPSBLAD NR: COPYDATUM BEZORGDATUM
307 27-01-2023 week 7/8
308 07-04-2023 week 16/17
309 09-06-2023 week 25/26
310 04-08-2023 week 33/34
311 06-10-2023 week 42/43
312 01-12-2023 week 50/51
1 2024 26-01-2024 week 7/8

Redactie

Voorzitter / Secretariaat:
Christiane de Badts
E onsdorpsblad@zeelandnet.nl

Penningmeester / Commerciele activiteiten:
Bernadette Buijck
E onsdorpsbladadministratie@kpnmail.nl

 

Overige redactieleden:

Jeannette Lecluijze, E kluis@zeelandnet.nl

Christine de Laeter, E cm.delaeter@planet.nl

Christianne de Block, E cddeblock@zeelandnet.nl

Bezorging buiten Biervliet

Wilt u graag "Ons Dorpsblad" ontvangen, maar woont u niet in Biervliet-Driewegen-Polders?
Door overmaking van € 25,00 per jaar naar Rabobank Zeeuws-Vlaanderen IBAN NL14 RABO 0308 1500 82 t.n.v. Ons Dorpsblad krijgt u "Ons Dorpsblad" 6x per jaar toegestuurd. Wel graag duidelijk uw naam en adres doorgeven.