Spring naar hoofd-inhoud

Jaarlijkse Donatie aan "Ons Dorpsblad"

Onze jaarlijkse gang langs de deuren in Biervliet, Driewegen en omliggende polder was een groot succes. Veel complimenten gehad en uit de opbrengst blijkt dat het dorpsblad een belangrijke plaats innemet on de de mensen.

Dat doet ons goed en geeft weer volop nieuwe inspiratie.

Nogmaals bedankt voor uw financiële steun, want mede door deze steun kunnen wij een mooi en informatief dorpsblad blijven maken.

Ook willen wij Walter en Nicolien enorm bedanken dat zij een deel van Biervliet en de poldere op zicht hebben genomen.

Een oud gezegde "vele handen maken licht werk" was hier zeker van toepassing.

DE OPBRENGST DIT JAAR € 2.672,42

Mocht u ons gemist hebben aan de deur, maar u wilt het dorpsblad toch graag financieel steunen, dan kunt u alsnog een bijdrage overmaken op IBAN NL14RABO 0308 1500 82 t.n.v. Ons Dorpsblad of persoonljk aan één van de redactieleden geven.

Marleen, Christiane, Jeanette, Bernadettem Thérèse en Huib

Algemeen

"Ons Dorpsblad"" verschijnt 6x per jaar huis-aan-huis in Biervliet en Driewegen, en in de omliggende polders.

Inleverdatum copy volgende uitgave: 15-06-2018.

Copy kunt u persoonlijk inleveren bij één van onderstaande redactieleden, of per mail naar onsdorpsblad@zeelandnet.nl. Tekst graag in "Word" aanleveren.

De redactie behoud zich het recht voor indien nodig ingezonden stukken in te korten. Anonieme brieven worden terzijde gelegd. Plaatsing van een ingezonden stuk betekent niet dat de inhoud ervan door de redactie wordt onderschreven.

Schema 2018

DORPSBLAD NR: COPYDATUM BEZORGDATUM
1:    
2:    
3: 281 15-06-2018 week 26/27
4: 282 10-08-2018 week 34/35
5: 283 05-10-2018 week 42/43
6: 284 30-11-2018 week 50/51

Redactie

Voorzitter / penningmeester:
Marleen Pladdet - van Liere
E onsdorpsblad@zeelandnet.nl

Secretariaat:
Crhistiane de Badts
E cjr.debadts@zeelandnet

Commerciele activiteiten:
Bernadette Buijck
E onsdorpsbladadministratie@kpnmail.nl

Overige redactieleden:

Bezorging buiten Biervliet

Wilt u graag "Ons Dorpsblad" ontvangen, maar woont u niet in Biervliet-Driewegen-Polders?
Door overmaking van € 20,00 per jaar naar Rabobank Zeeuws-Vlaanderen IBAN NL14 RABO 0308 1500 82 t.n.v. Ons Dorpsblad krijgt u "Ons Dorpsblad" 6x per jaar toegestuurd. Wel graag duidelijk uw naam en adres doorgeven.