Spring naar hoofd-inhoud

Bedankt!

De afgelopen periode heeft u uw stem kunnen uitbrengen voor de Rabobank ClubSupport. Ook heeft u ons kunnen steunen via de Spaar-je-Club-Gezond-actie van de Plus

Wij zijn blij verrast door de bedragen die wij hebben ontvangen.

De opbrengst van de Rabo ClubSupport was € 376 en van de Plus-actie (Plus Ruben) € 697!!

Langs deze weg willen wij iedereen die een stem heeft uitgebracht op Ons Dorpsblad enorm bedanken. Hieruit blijkt toch maar weer hoe belangrijk het blad is voor velen.
Wij zijn hierdoor extra gemotiveerd om het blad voor u te blijven maken.

Christiane - Jeanette - Christine - Christianne - Bernadette

Jaarlijkse collecte Ons Dorpsblad

In de periode van 19 februari tot 6 maart 2022 komen we bij u aan de deur met de vraag om Ons Dorpsblad financieel te steunen. Al 300 uitgaves van Ons Dorpsblad zijn de afgelopen jaren bij u in de bus gevallen, en we hopen nog heel wat nummers voor u te kunnen maken.

Om u allemaal een mooi en informatief dorpsblad te kunnen blijven presenteren willen wij ook dit jaar weer vragen om uw financiele steun !!!!!

Christiane, Christine, Christinanne, Bernadette en Jeanette

Let op het speciale logo op de collectebus!

Algemeen

"Ons Dorpsblad"" verschijnt normaliter 6x per jaar huis-aan-huis in Biervliet en Driewegen, en in de omliggende polders.

Volgende inleverdatum copy : 10 juni 2022

Copy kunt u persoonlijk inleveren bij één van onderstaande redactieleden, of per mail naar onsdorpsblad@zeelandnet.nl. Tekst graag in "Word" aanleveren.

De redactie behoud zich het recht voor indien nodig ingezonden stukken in te korten. Anonieme brieven worden terzijde gelegd. Plaatsing van een ingezonden stuk betekent niet dat de inhoud ervan door de redactie wordt onderschreven.

Schema 2022/2023

DORPSBLAD NR: COPYDATUM BEZORGDATUM
303 10-06-2022 week 26 /27
304 05-08-2022 week 33/34
305 07-10-2022 week 42/43
306 02-12-2022 week 50/51
1-2023 27-01-2023 week 6/7

Redactie

Voorzitter / Secretariaat:
Christiane de Badts
E onsdorpsblad@zeelandnet.nl

Penningmeester / Commerciele activiteiten:
Bernadette Buijck
E onsdorpsbladadministratie@kpnmail.nl

 

Overige redactieleden:

Jeannette Lecluijze, E kluis@zeelandnet.nl

Christine de Laeter, E cm.delaeter@planet.nl

Christianne de Block, E cddeblock@zeelandnet.nl

Bezorging buiten Biervliet

Wilt u graag "Ons Dorpsblad" ontvangen, maar woont u niet in Biervliet-Driewegen-Polders?
Door overmaking van € 25,00 per jaar naar Rabobank Zeeuws-Vlaanderen IBAN NL14 RABO 0308 1500 82 t.n.v. Ons Dorpsblad krijgt u "Ons Dorpsblad" 6x per jaar toegestuurd. Wel graag duidelijk uw naam en adres doorgeven.