Spring naar hoofd-inhoud

Jaarlijkse Donatie aan "Ons Dorpsblad"

Onze jaarlijkse gang langs de deuren in Biervliet, Driewegen en omliggende polder was een groot succes. Veel complimenten gehad en uit de opbrengst blijkt dat het dorpsblad een belangrijke plaats innemet on de de mensen.

Dat doet ons goed en geeft weer volop nieuwe inspiratie.

Nogmaals bedankt voor uw financiële steun, want mede door deze steun kunnen wij een mooi en informatief dorpsblad blijven maken.

Ook willen wij Thérèse rn Huib enorm bedanken dat zij een deel van de collecte op zich hebben genomen.

Een oud gezegde "vele handen maken licht werk" was hier zeker van toepassing.

DE OPBRENGST DIT JAAR € 2.974,91

Mocht u ons gemist hebben aan de deur, maar u wilt het dorpsblad toch graag financieel steunen, dan kunt u alsnog een bijdrage overmaken op IBAN NL14RABO 0308 1500 82 t.n.v. Ons Dorpsblad of persoonljk aan één van de redactieleden geven.

Christiane, Jeanette, Bernadette, Christine, Christianne

Nieuwe Rubrieken

De redactie van Ons Dorpsblad heeft 2 nieuwe rubrieken geintroduceerd: "Mijn gedacht" en "De limerick"

"Mijn gedacht" geeft antwoord op de vraag wat de Biervlietenaren zoals bezig houdt.

Wanneer u een verhaal graag wilt delen met de lezers kan dit. De voorwaarden zijn:

 • Maximaal 1 A-4
 • Gaat over Biervliet / Driewegen / buitengebied
 • Positieve insteek is het uitgangspunt
 • Redactie bepaalt of er geplaatst wordt

 

Wat is een Limerick?

 • Een kort gedicht van exact 5 regels met een vast rijmschema aabba
 • De 1e, 2e en 5e de regel ziijn langer, de 3e en 4e kort
 • Een limerick is humoristichs bedoeld met de uitsmijter in de laatste regel
 • In de eerste regel van een limerick wordt meestal een mens of dier geïntroduceerd in combinatie met een plaatsnaam

Wij zouden het leuk vinden dat onze lezers ook een limerick bedenken!

Voorwaarden:

 • De limerick gaat over iets lokaals, een gebeurtenis in/rond Biervliet
 • Mag zeker gewaagd zijn, maar niet beledegend naar personen of grof
 • De redactie bepaalt of een limerick geplaatst wordt

 

De redactie hoopt op een positeve respons?

Algemeen

"Ons Dorpsblad"" verschijnt 6x per jaar huis-aan-huis in Biervliet en Driewegen, en in de omliggende polders.

Inleverdatum copy 2020: 10 april, 12 juni, 7 augustus, 2 oktober en 27 november 2020, 22 januari 2021.

Copy kunt u persoonlijk inleveren bij één van onderstaande redactieleden, of per mail naar onsdorpsblad@zeelandnet.nl. Tekst graag in "Word" aanleveren.

De redactie behoud zich het recht voor indien nodig ingezonden stukken in te korten. Anonieme brieven worden terzijde gelegd. Plaatsing van een ingezonden stuk betekent niet dat de inhoud ervan door de redactie wordt onderschreven.

Schema 2020/2021

DORPSBLAD NR: COPYDATUM BEZORGDATUM
1:    
2:    
3:    
4: 294 07-08-2020 week 34/35
5: 295 02-10-2020 week 43/43
6: 296 29-11-2019 week 50/51
1-2021 22-01-2021 week 6/7

Redactie

Voorzitter / Secretariaat:
Christiane de Badts
E onsdorpsblad@zeelandnet.nl

Penningmeester / Commerciele activiteiten:
Bernadette Buijck
E onsdorpsbladadministratie@kpnmail.nl

 

Overige redactieleden:

Jeannette Lecluijze, E kluis@zeelandnet.nl

Cristine de Laeter, E cm.delaeter@planet.nl

Christianne de Block, E cddeblock@zeelandnet.nl

Bezorging buiten Biervliet

Wilt u graag "Ons Dorpsblad" ontvangen, maar woont u niet in Biervliet-Driewegen-Polders?
Door overmaking van € 25,00 per jaar naar Rabobank Zeeuws-Vlaanderen IBAN NL14 RABO 0308 1500 82 t.n.v. Ons Dorpsblad krijgt u "Ons Dorpsblad" 6x per jaar toegestuurd. Wel graag duidelijk uw naam en adres doorgeven.