Spring naar hoofd-inhoud

Wat doen wij?

Een dorpsraad vormt vaak de ogen en oren van de inwoners. Wij willen de schakel zijn tussen u, als inwoners van Biervliet, en de gemeente Terneuzen.
Er leven in ons dorp verschillende vragen en wensen over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, de inrichting van het dorp, over groenbeheer en voorzieningen voor ouderen. We willen op deze vragen antwoorden krijgen. We moeten hiervoor bij diverse organisaties zijn.  Bij de gemeente Terneuzen, maar soms ook bij de politie, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen enzovoorts.

Vergaderingen

De Dorpsraad vergadert 1x per circa twee maanden. Vergaderingen vinden plaats in het Dorpshuis en starten om  19.30 uur. Inwoners kunnen tijdens het inspraak half uur (19.30 uur tot 20.00 uur) van de vergadering hun wensen doorgeven en vragen stellen. Bij voorkeur meld u zich van te voren aan via het email adres: dorpsraadbiervliet@outlook.com

In het voorjaar houden we een openbare ledenvergadering

Wij zoeken U

Reglementair bestaat de Dorpsraad uit maximaal 9 leden. Daaruit wordt een dagelijks bestuur gekozen.
De Dorpsraad bestaat op dit moment nog uit 5 leden. Daarom is de Dorpsraad zéér dringend op zoek naar enkele mensen die zitting willen nemen in de Dorpsraad Biervliet, zonder dat dit per definitie een functie in het dagelijks bestuur moet zijn.

Vooral mensen metduidelijke meningen of ideeën voor Biervliet, Driewegen en omstreken moedigen we aan om contact op te nemen.

Affiniteit met sociale media is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Meld u aan via dorpsraadbiervliet@outlook.com

Voordelen lidmaatschap

Lidmaatschap van de Dorpsraad biedt u naast de mogelijkheid om rechtstreekse contacten te leggen en te onderhouden met
de gemeente Terneuzen (via wijkbestuurder wethouder F. van Hulle en de wijkcoördinator mevr. Elsbeth Verhelst ) en de Politie (wijkagent P. Brasser), maar ook om in overleg te treden met andere Dorpsraden, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap  Scheldestromen, Landschapsbeheer enz..

Vele oud-leden van de Dorpsraad kunnen u desgevraagd uitleggen dat lidmaatschap van een dorpsraad ook persoonlijke verrijking van uw kennis zijn en inzicht zal geven!

Lidmaatschap van de Dorpsraad is een zinvolle tijdsbesteding, u bent van toegevoegde waarde voor anderen! Bezoek eens
vrijblijvend een vergadering om kennis te maken met de aandachtspunten en de leden van de dorpsraad. 

De eerste volgende vergadering van de Dorpsraad vindt u terug onder Kalender. Belangrijk om te weten is dat de vergadering een vaste structuur kent, maar dat de overige taken juist met een grote mate van zelfstandigheid kunnen worden uitgevoerd!

Neem gerust contact op met voorzitter Mattie Verherbrugge (voorzitter_dorpsraadbiervliet@outlook.com) of spreek 1 van de (andere) leden van de Dorpsraad aan.

Werkgroep "Biervliet een Maatje Groter"

De Dorpsraad heeft een vertegenwoordiging in de werkgroep "Biervliet een Maatje Groter". De werkgroep doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de leefbaarheid en woonwensen van en voor de inwoners van Biervliet, Driewegen en omliggende polders.

Leden van de werkgroep zijn: