Spring naar hoofd-inhoud

Stichting Dorpsraad Biervliet


Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiƫle vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen.
De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 22061809.

De huidige samenstelling dateert van 20 maart 2018 (zie ook Contactgegevens)

Aandachtsgebieden van de Dorpsraad zijn o.a.:

 • Gezondsheidszorg
 • Dorpspomp
 • Senioren/medioren voorzieningen
 • Nieuwbouw, o.a. zorgwoningen etc.
 • Structuurvisie kanaalzone 2030 Gemeente Terneuzen
 • Website www.biervliet.nl
 • Ontwikkeling/uitbreiding bedrijventerrein Noord
 • Aanleg herkenningsobject N61
 • Structuurvisie Braakman
 • Dorpsradenoverleg Zeeuws Vlaanderen
 • Doorlopende actielijst, o.a. groenonderhoud, weg/straat onderhoud etc.
 • etc.
   

Werkgroep "Biervliet een Maatje Groter"

De Dorpsraad heeft een vertegenwoordiging in de werkgroep "Biervliet een Maatje Groter". De werkgroep doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de leefbaarheid en woonwensen van en voor de inwoners van Biervliet, Driewegen en omliggende polders.

Leden van de werkgroep zijn:

Melding openbare ruimte

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet- en fietspaden en winkelcentra. Indien de openbare ruimte gebreken vertoont, kunt u dit dagitaal melde via www.terneuzen.nl. Bij gebreken kunt u denken aan onder andere losliggende stoeptegels, kapotte speeltoestellen, overvolle prullenbakken, niet opgehaald huisvuil, overstromingen van putten en plasvorming, rondslingerend afval.

Storingen openbare verlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting binnen de bebouwde kom. Het kan voorkomen dat er af en toe een lamp niet brandt. U kunt dit doorgeven via de website www.ovstoringzeeland.nl. Uiteraard kunt u een storing ook telefonisch melden via nummer 14 0115.

Overlast door Drugs?

Bel gratis het Meldpunt Drugsoverlast via

0800 - 022 50 85

Iemand van het Coƶrdinatieteam Houdgreep zal uw klacht vertrouwelijk behandelen.

 

Direct contact op:

 • Maandag en Donderdag van 09:00 - 16:00 uur
 • Dinsdag en Vrijdag van 09:00 - 12:00
 • Op andere tijden kunt u een boodschap inspreken

De politie is bereikbaar via

 • 112 bij levensbedreigende situaties
 • 0900 - 88 44 wanneer het zonder sirene kan