Spring naar hoofd-inhoud

Kerstboomverbranding 2020

Winnende nummers kerstboomloterij:

De prijs die op lot 2718 is gevallen, is niet opgehaald op vrijdagavond. Tegen inlevering van het lot kan de prijs worden opgehaald bij Brigitte, Achterweg 25.
Gemeente Terneuzen heeft de trekking bekend gemaakt. De winnende lotnummers voor Biervliet zijn: 2712 - 2746 - 2773. De prijzen kunnen worden opgehaald bij het VVV kantoor in Terneuzen t/m 6 maart 2020.

Openbare jaarvergadering Dorpsraad Biervliet

Aan: Alle inwoners, verenigingen, stichtingen, ondernemers, instanties van Biervliet, Driewegen, omliggende polders en andere belangstellenden.

Betreft:         Openbare jaarvergadering Dorpsraad Biervliet dinsdag 17 maart 2020 a.s. om 19:30 uur in het Dorpshuis te Biervliet.

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de Openbare Jaarvergadering van de Dorpsraad Biervliet.

Wij organiseren de jaarvergadering om u te informeren over de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen van afgelopen jaar en wat wij voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst voor Biervliet, Driewegen en omliggende polders.

Agenda :

 • Opening door vicevoorzitter M. Harte
 • Huidige stand van zaken Dorpsraad Biervliet
 • Bestuursverkiezingen
  Aftredend en herkiesbaar Maikel Harte (vice voorzitter)
  Aftredend en herkiesbaar Truus Lijbaart (penningmeester)

  Verkiezing nieuwe leden (aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretartis)
 • De ontwikkelingen van het afgelopen jaar
 • Op de tafels zijn formulieren aanwezig waar u uw wensen, verwachtingen en aandachtspunten kunt opschrijven. Deze willen we gebruiken voor de rondvraag.
 • Koffietijd, informeel contact tussen de dorpsraadleden en de aanwezigen
  Wie zijn de leden en hoe kunnen we wat voor elkaar betekenen?
 • Rondvraag

Wij zien uit naar uw komst op dinsdag 17 maart aanstaande.

Namens Dorpsraad Biervliet

Start nascheiden plastic, metaal en drankenkartons per 1-1-2020

Vanaf 1 januari 2020 hoeft u plactic, metaal en drankkartons (PMD) niet meer zelf te scheiden. U gooit het thuis in de grijze bak bij het restafvak. Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond (AVR) te Rotterdam zorgt voor de scheiding van het PMD afval. 

De grijze bak (die vanaf dan PMD+ bak wordt genoemd) wordt om de twee weken geledigd.

GFT (groene bak 1x per 2 weken) , papier en karton (1x per maand 4e vrijdag van de maand), textiel en glas (verzamelcontainers Braakmanlaan) moeten nog wel apart worden gescheiden.

In week 52 (in verband met de feestdagen kunnen afwijkende dagen gelden) wordt de grijze bak voor de laatste keer met restafval opgehaald. Daarna kunt u plastic, metaal en drankenkartons in de bak kwijt.

Meer informatie op www.wijdoenderest.nu en bijgaande folder.