Spring naar hoofd-inhoud

Geuzenfeesten 2020 afgelast

Beste Biervlietenaren (en andere belangstellenden) hopelijk lezen jullie deze bijdrage in goede gezondheid ondanks deze moeilijke tijd. Door de noodzakelijke getroffen maatregelen gaat Geuzenfeesten editie 2020 niet door.
De geslaagde editie van 2019 hebben we met een groot aantal vrijwilligers afgesloten met een barbecue in café Nieuwlandsemolen in Driewegen. Waarvoor we Peter speciaal willen bedanken voor zijn gulle gift en het gratis gebruik mogen maken van de zaal.
De voorbereidingen waren al in volle gang voor editie 2020 het programma was nagenoeg ingevuld.

We hebben afspraken kunnen maken over het afgelasten met de al geboekte bands en aangevraagde materialen bij leveranciers, waardoor de financiële consequenties gelukkig meevallen.
Voor de stadsloop was al veel werk verricht door de vrijwilligers waarvoor een extra dank.

Ook de vrijwilligersgroep “Vive Les Gueux” had de voorbereiding voor de benefietavond helemaal rond echter die werd sowieso al afgelast door de allereerste overheidsmaatregelen.

Het is jammer dat de editie 2020 niet door kan gaan, maar we hopen volgend jaar 12-13-14 Mei editie 2021 te mogen organiseren. We danken alle vrijwilligers, sponsoren en leveranciers voor hun gegeven vertrouwen en hopen wederom op u een beroep te mogen doen voor editie 2021.

Iedereen veel sterkte tijdens deze moeilijke periode en laat ons voor elkaar zorgen zodat we er hopelijk een mooie editie van kunnen maken in 2021.
Om toch alsnog het Geuzen gevoel op woensdag, Hemelvaartsdag en vrijdag te hebben, willen we vragen iedereen die een Geuzenvlag in zijn bezit heeft deze buiten te hangen.

Helaas geen feesten maar wel een saamhorigheidsgevoel.

SAMEN STERK          “VIVE LES GUEUX”         en zorg voor elkaar!!

Stichting Geuzenfeesten Biervliet,

Ronny de Krijger, Alex Peters, Robin van Voren, Marco de Visser en Thomas van Hoeve.

Line-Dance Biervliet

Bij voldoende deelname kan er in september gestart worden met Line-Dance lessenm in Het Dorpshuis in Biervliet. Deze zouden dan plaatsvinden op vrijdagmiddag. Line-Dance is een intensieve bewegingsactiviteit, welke niet alleen goed is voor de conditie, maar zeker ook voor de hersenen.

Line-Dance is geschikt voor alle leeftijdeen. En er kunnen zowel mannen als vrouwen deelnemen. Het poistieve is dat je geenm partner nodig hebt, en je dus alles zelf doet.  We dansen in hoofdzaak op moderne muziek, met af en toe een country nummer tussendoor. De eeste les zal gratis en vrijblijvend zijn.

Heeft u interesse, of weet u iemand die misschien interesse heeft, neem dan contact op met:
Stien van Kerkfort uit Hoek, T 06-45818162 of E kerkfort@zeelandnet.nl, of met
Jenny Tarant, T 0638543494 of E mwtarant@zeelandnet.nl

Toneelgroep Kakentoe

De Biervlietse Paus in ruste ....

Helaas waren ook wij genoodzaakt om onze uitvoeringen niet meer door te laten gaan. We hebben 2 uitvoeringen kunnen spelen en de laatste 2 uitvoeringen moeten cancelen.

Voor de mensen die kaarten hadden voor 13 en 14 maart het volgende: U kunt de kaarten van 13 en 14 maart 2020 volgend jaar op de, nog nader te bepalen data, omruilen. Neemt u dan wel het 'oude teogangsbewijs'mee, zodat onze administratie blijft kloppen.

Ook wij vinden het vervelend dat we niet voor u hebben kunnen spelem maar hopen u in 2021 weer te zien.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe tjjdens de Corona crisis en hopen u in goede gezondheid terug te zien.

Met hartelijke groeten van toneelgroep Kakentoe

Jaarvergadering Dorpsraad Biervliet is UITGESTELD

De jaarvergadering van komende dinsdag 17 maart kan vanwege het corona virus niet doorgaan!
We hopen op een latere datum jullie allen alsnog te mogen begroeten in het Dorpshuis.

Start nascheiden plastic, metaal en drankenkartons per 1-1-2020

Vanaf 1 januari 2020 hoeft u plactic, metaal en drankkartons (PMD) niet meer zelf te scheiden. U gooit het thuis in de grijze bak bij het restafvak. Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond (AVR) te Rotterdam zorgt voor de scheiding van het PMD afval. 

De grijze bak (die vanaf dan PMD+ bak wordt genoemd) wordt om de twee weken geledigd.

GFT (groene bak 1x per 2 weken) , papier en karton (1x per maand 4e vrijdag van de maand), textiel en glas (verzamelcontainers Braakmanlaan) moeten nog wel apart worden gescheiden.

In week 52 (in verband met de feestdagen kunnen afwijkende dagen gelden) wordt de grijze bak voor de laatste keer met restafval opgehaald. Daarna kunt u plastic, metaal en drankenkartons in de bak kwijt.

Meer informatie op www.wijdoenderest.nu en bijgaande folder.