Spring naar hoofd-inhoud

Wijzigingen op de website

Op de pagina Wonen / Onderwijs en opvang is een nieuwe foto geplaatst van 't Geuzennest. Met dank aan Conny de Visser die deze mooie foto ter beschikking heeft gesteld.

Landelijke collectes

De collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp gehouden in Biervliet en omgeving heeft € 485,= opgebracht!

De collecte voor het  Longfonds gehouden in Biervliet en Driewegen heeft € 786,93 opgebracht!

Alle gulle gevers hartelijk dank en aan de collectanten dank voor hun inzet.

Vooraankondiging Griepspuiten 2018

Deze zal dit jaar plaatsvinden in wk 44. Dagen en tijden volgen later!

(onder Wonen - Apotheek / Huisarts / Zorg)

Service in de Regio

Per 1 juni a.s. kunt u ook dienstencheques kopen aan de publieksbalie in het stadhuis in Terneuzen!
Service in de regio biedt extra hulp in het huishouden voor wie dat nodig heeft of wil. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan helpen zij u daar graag bij. Maar heeft u het gewoon druk en geen tijd voor allerlei huishoudelijke taken? Dan kunt u ook de hulp van Service in de regio inschakelen.

Waar kunt u ze voor inschakelen?
- Ramen zemen op de begane grond buiten
- Ramen zemen binnen
- Verplaatsen meubilair (bijvoorbeeld een bed naar beneden halen)
- Eenvoudige klusjes in en om het huis
- Uitruimen van een woning, schuur, zolder of kelder
- Strijkservice, inclusief ophalen en terugbrengen tot max. 8 kilo
- Kleine tuinklussen (grasmaaien, heg bij knippen of onkruid verwijderen)
- Boodschappenservice, online bestellen via serviceinderegio.nl en bij u thuisgebracht

Hoe werkt het?
U betaalt de hulp van Service in de regio met Dienstencheques. Een cheque kost € 16,00 en geeft u recht op één uur hulp door twee medewerkers. U bestelt de cheques eenvoudig online via www.serviceinderegio.nl, bij Clavis, Aan-Z, Dethon en vanaf 1 juni a.s. ook bij de gemeente! U kunt de cheques kopen bij de publieksbalie in het stadhuis in Terneuzen. Na aankoop van een of meerdere cheques, kunt u een afspraak maken door te bellen naar het telefoonnummer dat op de cheque vermeld staat.

Gezocht: leden voor de Dorspraad

Reglementair bestaat de Dorpsraad uit maximaal 9 leden. Daaruit wordt een dagelijks bestuur gekozen. Tijdens de jaarvergadering op 20 maart j.l. is afscheid genomen van Johan de Reu en George Kuijpers, waardoor de Dorpsraad nog uit 5 leden bestaat (zie Dorpsraad / Contactgegevens)

Daarom is de Dorpsraad dringend op zoek naar enkele mensen die zitting willen nemen in de Dorpsraad Biervliet, zonder dat dit per definitie een functie in het dagelijks bestuur moet zijn.

Vooral mensen met duidelijke meningen of ideeën voor Biervliet, Driewegen en omstreken moedigen we aan om contact op te nemen. Op dit moment zijn er geen bewoners uit Driewegen of het buitengebied lid van de Dorpsraad. Graag zouden we hen ook als vertegenwoordiger binnen het bestuur verwelkomen.

Affiniteit met sociale media is gewenst, maar niet noodzakelijk.

De bestuursfuncties en de leden van het dagelijks bestuur worden de eerst volgende Dorpsraadvergadering overeengekomen. Zoals het er nu naar uitziet komt het bestuur van de Dorpsraad 1x per 2 maanden bijeen (zie Dorspraad / Kalender). Hier zijn de wijkbestuurder (voor Biervliet Burgemeester Lonink), de wijkcoördinator (Dhr. Cees Wissel) en de wijkagent (Dhr. Pieter Brasser) bij aanwezig.

Lidmaatschap van de Dorpsraad biedt u naast de mogelijkheid om rechtstreekse contacten te leggen en te onderhouden met de Gemeente Terneuzen en de Politie, ook om in overleg te treden met andere Dorpsraden, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Landschapsbeheer enz.

Vele oud-leden van de Dorpsraad kunnen u desgevraagd duidelijk maken dat lidmaatschap van een dorpsraad ook persoonlijke verrijking van uw kennis zijn en inzicht zal geven!

Interesse om enkele jaren mee te draaien? Neem dan even vrijblijvend contact op met vice voorzitter Maikel Harte (maikelh@zeelandnet.nl) of secretaris Mattie Verherbrugge (mattieverherbrugge@gmail.com), of spreek 1 van de (andere) leden van de Dorpsraad aan.