Spring naar hoofd-inhoud

In de zomermaanden Juli en Augustus organiseert de Stichting Behoud Monumenten Biervliet op iedere dinsdagmiddag een stadwandeling langs de historische objecten in Biervliet

De rondleidingen starten om 14:00 uur vanuit het Trefpunt, waar bij de maquette van Biervliet de vertelling begint. De rondleidingen duren ongeveer anderhalf uur. Groepen kunnen ook op andere dagen reserveren.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Behoud Monumenten Biervliet, dhr. R. Willemsen via email rwillemsen@zeelandnet.nl