Spring naar hoofd-inhoud

In de zomermaanden organiseert de Stichting Behoud Monumenten Biervliet op iedere dinsdagmiddag een stadwandeling langs de historische objecten in Biervliet

Vertrek van het Trefpunt, waar bij de maquette van Biervliet de vertelling begint.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Behoud Monumenten Biervliet, dhr. R. Willemsen via email rwillemsen@zeelandnet.nl